Poslední komentáře

  Únor 2018
  P Ú S Č P S N
  « Led    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  

  MODLITBA Matky všetkých národov (Panna Mária)

  Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou. Amen.

  3. časť fatimského tajomstva - zjavené Pannou Máriou sr.Lucii dos Santos

   

  3. fatimské tajomstvo bolo celé zverejnené pápežom: bl.Ján Pavol II., dňa: 13.mája 2000

  index.pdf (101,4 kB)

  “Pem v poslušnosti voči tebe, moj Bože, ktory si mi to prikazal prostrednictvom J. E. pana

  biskupa v Leirii a tvojej i mojej Najsvatejšej Matky.

  Po dvoch častiach, ktore som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie

  anjela s ohnivym mečom v ľavej ruke.

  Šľahal z neho iskriaci plameň, ktory ako sa zda mal zapaliť cely svet.

  Iskry však zhasinali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktory vychadzal z jej

  pravej ruky smerom k nemu.

  Anjel ukazujuc pravou rukou na zem silnym hlasom povedal:

  Pokanie, pokanie, pokanie! A v nesmiernom svetle, ktorym je Boh, sme videli:

  „niečo podobne tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred nim prechadzaju` biskupa oblečeneho do bieleho,

  mali sme predtuchu, že je to Svaty Otec`.

  Ini rozni biskupi, kňazi, rehoľnici a rehoľnky vystupovali na strmy vrch, na vrchole ktoreho bol veľky krz neotesanych kmeňov, akoby boli

  z kory korkoveho stromu.

  Svaty Otec, skor než tam prišiel, prešiel cez veľke mesto spolovice zrucane a neistym krokom, strapeny bolesťou a utrpenim, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorymi sa stretal na svojej ceste.

  Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkym krom bol zabity skupinou vojakov, ktori naňho strieľali z roznych zbrani a šipmi a takym istym sposobom zomierali jedni po druhych biskupi, kňazi, rehoľnici a rehoľnky a rozne svetske osoby, muži

  a ženy z roznych tried a postavenia.

  Pod ramenami kra boli dvaja anjeli.

  Každy z nich mal v ruke krištovu krhlu a do nej zbierali krv mučenikov a ňou polievali duše, ktore sa približovali

  k Bohu.”

  ***

  Výklad Tajomstva podľa bývalého prefekta kongregácie pre náuku viery: Kardinál Mons.Jozef Ratzinger

   

  Prva a druha časť „fatimskeho tajomstva“ bola už zoširoka rozobrana v patričnej literature, takže

  ich tu netreba ešte raz podrobne vysvetľovať. Chcel by som len kratko zamerať pozornosť na

  najvyznamnejši bod. Deti v priebehu hrozneho okamihu zakusili videnie pekla. Videli pad „duši

  biednych hriešnikov“. A potom im bolo povedane, prečo boli vystavene tomuto okamihu: preto,

  aby ich zachranili – aby ukazali cestu spasy. Tu prichadza na myseľ vyrok z Prveho listu sv.

  Petra: „dosahujete cieľ svojej viery – spasu duši(1 Pt 1, 9). Ako cesta na dosiahnutie tohto cieľa

  bola ukazana ucta k Nepoškvrnenemu Srdcu Panny Marie, sposob prekvapivy pre ľudi

  z aglosaskeho a nemeckeho prostredia. Na pochopenie stači kratka poznamka: srdce v biblickom

  jazyku znamena centrum ľudskej bytosti; miesto, kde sa streta rozum, va, temperament

  a citovosť, a v ktorom osoba nachadza svoju jednotu a svoje vnutorne zameranie. V zmysle

  jedneho z blahoslavenstiev (Mt 5, 8) je nepoškvrnene srdce tym srdcom, ktore dosiahlo dokonalu

  vnutornu jednotu, a preto „vidi Boha“. Ucta k nepoškvrnenemu Srdcu Panny Marie znamena

  približovanie sa k tomuto postoju srdca, v ktorom sa fiat – nech sa mi stane podľa tvojej vole

  stava formujucim centrom celeho takehoto jestvovania. Ak by niekto chcel namietať, že

  nemusime klasť nejaku ľudsku bytosť medzi nas a Krista, potom treba pripomen, že Pavol

  nemal obavu povedať svojim spoločenstvam: Napodobňujte ma (1 Kor 4, 16; Flp 3,17; 1 Sol 1, 6;

  2 Sol 3, 7.9). V apoštolovi si možno konkretne overiť, čo znamena nasledovať Krista. Od koho sa

  to meme v ktorejkoľvek dobe učiť lepšie, ak nie od Panovej matky?

  Takto sa konečne dostavame k tretej časti „fatimskeho tajomstva“, ktore je teraz prvykrat

  zverejnene v uplnosti.

  Ako vyplyva z predchadzajucej dokumentacie, interpretacia, ktoru predložil kardinal Sodano vo

  svojom texte 13. maja, bola najprv predložena sestre Lucii. Sestra Lucia k tomu predovšetkym

  pripomenula, že jej bolo dane videnie, nie jeho vyklad. Povedala, že interpretacia neprinaleži

  „vidiacemu“, ale Cirkvi. Po prečitani textu však konštatovala, že vyklad zodpoveda tomu, čo

  zakusila, a že zo svojej strany uznava takuto interpretaciu ako spravnu.

  Tak ako je kľučovy vyraz prvej a druhej časti „tajomstva“ termin „spasiť duše“, tak kľučovym

  slovom tejto časti „tajomstva“ je trojnasobne zvolanie: „Pokanie, pokanie, pokanie:“ Pripomina

  nam to vyzvu z evanjelia: „Kajajte sa verte evanjeliu“ (Mk 12 15). Chapať znamenia časov

  znamena chapať naliehavosť pokania – obratenia – viery. Toto je spravna odpoveď v historickom

  okamihu, charakterizovanom veľkymi nebezpečenstvami, ktore su vykreslene jednotlivymi

  obrazmi. Dovolim si k tomu uviesť osobnu spomienku: v jednom rozhovore mi sestra Lucia

  povedala, že ako cieľ všetkych zjaveni sa jej čoraz jasnejšie ukazovalo napomahanie rastu vo

  viere, v nadeji a v laske – a všetko ostatne malo viesť k tomuto cieľu.

  Preskumajme teraz trochu zbližša jednotlive obrazy. Anjel s horiacim mečom po ľavej strane

  Božej Matky pripomina analogicke obrazy z Knihy zjavenia. Predstavuje hrozbu sudu, ktory

  dolieha na svet. Perspektiva, že svet by mohol byť spaleny v mori ohňa, sa dnes už vobec nejavi

  ako čira fantazia. Sam človek vyhotovil svojimi objavmi ohnivy meč. Videnie potom ukazuje

  moc, ktora odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky a istym sposobom z toho pochadzajuca

  vyzva na pokanie. Takto je zdoraznena doležitosť slobody človeka: buducnosť nie je

  nezmeniteľne stanovena a vyjav, ktory videli deti, vonkoncom nie je filmom anticipujucim

  buducnosť, na ktorom by sa už nič nedalo zmeniť. Cele toto videnie sa v skutočnosti deje len

  preto, aby priviedlo na scenu slobodu a zameralo ju pozitivnym smerom. Zmyslom videnia nie je

  teda ukazať film o nezmeniteľne stanovenej buducnosti. Jeho vyznam je presne opačny: dať do

  pohybu sily zmeny na dobro. Preto su uplne scestne tie fatalisticke vysvetľovania tretej časti

  „fatimskeho tajomstva“, ktore napriklad hovoria, že atentatnik 13. maja 1981 bol iste nastrojom

  v Božom plane, riadenom Božou prozreteľnosťou, a preto nemohol konať slobodne, alebo ine

  podobne nazory, ktore koluju medzi ľuďmi. Videnie hovori skor o nebezpečenstvach a o ceste,

  ako sa pred nimi zachraniť.

  Nasledujuce vety textu ukazuju ešte raz a veľmi jasne symbolicky charakter videnia, Boh zostava

  nezmerateľnym, zostava svetlom, ktore prevyšuje každe naše videnie. Ľudia sa ukazuju akoby

  v zrkadle. Stale musime pamatať na limity vnutorneho videnia, ktorych hranice su tu viditeľne

  naznačene. Buducnosť sa javi len „ako v zrkadle, len nejasne“ (porov. 1 Kor 13, 12). Všimnime si

  jednotlive obrazy, ktore sa nachadzaju v texte „tajomstva“. Miesto konania je opisane tromi

  symbolmi: strmy vrch, veľke, napoly zburane mesto a nakoniec veľky krz neotesanych

  kmeňov. Vrch a mesto symbolizuju miesto dejin ľudstva: dejiny ako namahavy vystup k vinam,

  dejiny ako miesto ľudskej tvorivosti a spolužitia, ale sasne ako miesto skaz, ktorymi človek niči

  dielo svojej vlastnej prace. Mesto me byť miesto spolužitia a pokroku, ale aj miestom

  nebezpečenstva a krajnej hrozby. Na vrchu stoji kr– cieľ a orientačny bod dejin. V kri bola

  skaza premenena na spasu. Vynima sa ako znak biedy dejin a ako prisľub pre dejiny.

  Potom sa tu objavuju ľudia: biskup odety v bielom („mali sme predtuchu, že ide o Svateho

  Otca“), ini biskupi, kňazi, rehoľnici a rehoľnky a nakoniec muži a ženy všetkych tried

  a socialnych vrstiev. Papež ide na ich čele s chvenim a bolesťou zo všetkych tych hroz, ktore ho

  obklopuju. Nielen domy mesta ležia v ruinach, jeho

  cesta vedie pomedzi mŕtvoly. Takto je

  cesta Cirkvi opisana ako via crucis, ako cesta v dobe nasilia, ničeni a prenasledovani. V tomto

  obraze možno najsť vykreslene dejiny celeho jedneho storočia. Ako miesta zeme su suhrnne

  predstavene vo dvoch obrazoch – v obraze vrchu a mesta – a su upriamene na kr, tak su aj časy

  predstavene na sposob zhrnutia: vo videni meme rozpoznať naše storočie ako storočie

  mučenikov, utrpenia a prenasledovani Cirkvi, storočie dvoch svetovych a mnohych lokalnych

  vojen, ktore vyplnili celu jeho polovicu a dali zakať nove formy krutosti. V zrkadle tychto

  vyjavov vidime krať svedkov viery desaťroči. V tomto suvise sa zda vhodne spomenjednu

  vetu z listu sestry Lucie Svatemu Otcovi z 12. maja 1982: „Tretia časť ,tajomstva` sa vzťahuje na

  slova Našej Panej“ ,Ak nie, (Rusko) rozseje svoje bludy po svete, širiac vojny a prenasledovania

  Cirkvi, dobri budu mučeni, Svaty Otec bude veľa trpieť, niektore narody budu zničene`.“

  Na via crucis celeho storočia ma osobitnu ulohu osobnosť papeža. V jeho ťažkom vystupe na

  vrch meme nepochybne vidieť viacerych papežov, ktori – počnuc sv. Piom X. až po sasneho

  papeža – mali podiel na utrpeniach tohto storočia a usilovali sa uprostred nich napredovať po

  ceste, ktora vedie ku kru. Vo videni je papež zabity na ceste mučenikov. Nemal Svaty Otec, keď

  si po atentate z 13. maja 1981 dal priniesť tretiu časť „tajomstva“, rozpoznať v nej svoj vlastny

  osud? Veď bol veľmi blizko brany smrti a sam vysvetľuje svoju zachranu slovami? „… bola to

  materinska ruka, čo viedla drahu guľky, a so smrťou zapasiaci papež sa zastavil na prahu smrti“

  (13. maja 1994). To, že „materinska ruka“ zmenila drahu smrtiacej guľky opukazuje, že

  nejestvuje nezmeniteľny osud, že viera a modlitba su silami, ktore mu vplyvať na dejiny, a že

  napokon modlitba je silnejšia ako naboje a viera silnejšia ako rozbroje.

  Zaver „tajomstva“ nam pripomina obrazy, ktore Lucia mohla vidieť v naboženskych knihach

  a ktorych obsah pochadzal zo starobylych intuicii viery. Je to povzbudive videnie, ktore chce

  dejiny krvi a sĺz preniknuzdravujucou mocou Boha. Anjeli zbieraju pod ramenami kra krv

  mučenikov a zavlažuju tak duše, ktore sa približuju k Bohu. Kristova krv a krv mučenikov su

  vnimane spoločne: krv mučenikov steka z ramien kra. Ich mučenictvo sa odohrava v solidarite

  s umučenim Krista, stava sa s nim jedno. „Dopĺňať v prospech Kristovho tela – Cirkvi – to, čo

  ešte chyba jeho utrpeniu“ (porov. Kol 1, 24). Ich život sa stava Eucharistiou, začlenenim do

  tajomstva zrna, ktore odumiera a stava sa tak plodnym. Krv mučenikov je semenom kresťanov,

  povedal Tertulian. Tak ako sa z Kristovej smrti, z jeho prebodnuteho boku zrodila Cirkev, tak je

  smrť svedkov plodna pre buduci život Cirkvi. Videnie z tretej časti „tajomstva“, ktore je

  spočiatku take stiesňujuce, sa konči obrazom nadeje: žiadne utrpenie nie je marne a prave

  trpiaca Cirkev, Cirkev mučenikov, sa stane znamenim ukazujucim človekovi, aby hľadal Boha.

  Do svojich laskavych ruk neprijima Boh len trpiacich ako Lazara, ktory našiel veľku utechu

  a tajomne predstavuje Krista, ktory sa chce pre nas stať biednym Lazarom, ale je tu aj niečo viac:

  z utrpenia svedkov vychadza očistna a obnovujuca sila, pretože je spritomnenim utrpenia sameho

  Krista a prena do pritomnosti jeho spasiteľnu učinnosť.

  Takto sme sa dostali k poslednej otazke: Čo znamena v celku svojich troch časti „fatimske

  tajomstvo“? Čo nam hovori? Predovšetkym musime konštatovať s kardinalom Sodanom: „…

  udalosti, na ktore sa vzťahuje tretia časť ,fatimskeho tajomstva`, zda sa, už patria minulosti.“

  Podľa toho, ako su jednotlive udalosti zobrazene, už patria do minulosti. Kto očakaval

  vzrušujuce apokalypticke zjavenia o konci sveta alebo o buducom behu dejin, musi zostať

  sklamany. Fatima neposkytuje uspokojenie našej zvedavosti ako napokon kresťanska viera vo

  všeobecnosti nechce byť pastvou pre našu zvedavosť. Čo nam zostava, sme videli už na začiatku

  našich uvah nad textom „tajomstva“: je to povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spase duši

  a v tom istom zmysle vyzva na pokanie a obratenie.

  Na zaver sa chcem ešte vyjadriť k inemu kľučovemu vyroku „tajomstva“: „Moje Nepoškvrnene

  Srdce zvazi.“ Čo to znamena? Srdce otvorene Bohu, očistene uvažovanim o Bohu je silnejšie

  ako pušky a ine zbrane. Mariino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na

  tento svet Spasiteľa, lebo zasluhou tohto ano sa Boh mohol stať človekom v našom priestore

  a taky ostava navždy. Zly ma moc v tomto svete, vidime to a ustavične zakame. Ma moc, lebo

  naša sloboda sa neustale nechava odvadzať od Boha. Ale odkedy ma sam Boh ľudske srdce a tak

  obratil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda rozhodnsa pre zlo

  nema už posledne slovo. Odvtedy platia slova Pisma: „Vo svete mame senie, ale dufajte, ja

  som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Fatimske posolstvo nas vyzyva doverovať tomuto prisľubu.

  Kardinal Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacie pre nauku viery

  ***

  Viac tu: http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/a3-cast-fatimskeho-tajomstva-zjavene-pannou-mariou-sr-lucii-de-santos/
  Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Reagujte

   

   

   

  Můžete používat tyto značky

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>